K80-K87: Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas

 • K80.-
 • Cholelithiasis
 • K81.-
 • Cholecystitis
 • K82.-
 • Other diseases of gallbladder
 • K83.-
 • Other diseases of biliary tract
 • K85.-
 • Acute pancreatitis
 • K86.-
 • Other diseases of pancreas
 • K87.-
 • Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas in diseases classified elsewhere