H92.- Otalgia and effusion of ear

 • H92
 • Otalgia and effusion of ear
  • H92.0
  Otalgia
   • H92.01
  Otalgia, right ear
   • H92.02
  Otalgia, left ear
   • H92.03
  Otalgia, bilateral
   • H92.09
  Otalgia, unspecified ear
  • H92.1
  Otorrhea
   • H92.10
  Otorrhea, unspecified ear
   • H92.11
  Otorrhea, right ear
   • H92.12
  Otorrhea, left ear
   • H92.13
  Otorrhea, bilateral
  • H92.2
  Otorrhagia
   • H92.20
  Otorrhagia, unspecified ear
   • H92.21
  Otorrhagia, right ear
   • H92.22
  Otorrhagia, left ear
   • H92.23
  Otorrhagia, bilateral