O97.- Tod an den Folgen gestationsbedingter Ursachen

 • O97
 • Tod an den Folgen gestationsbedingter Ursachen
  • O97.0
  Tod an den Folgen direkt gestationsbedingter Ursachen
  • O97.1
  Tod an den Folgen indirekt gestationsbedingter Ursachen
  • O97.9
  Tod an den Folgen nicht näher bezeichneter gestationsbedingter Ursachen