O70.- Dammriss unter der Geburt

 • O70
 • Dammriss unter der Geburt
  • O70.0
  Dammriss 1. Grades unter der Geburt
  • O70.1
  Dammriss 2. Grades unter der Geburt
  • O70.2
  Dammriss 3. Grades unter der Geburt
  • O70.3
  Dammriss 4. Grades unter der Geburt
  • O70.9
  Dammriss unter der Geburt, nicht näher bezeichnet