E31.- Polyglanduläre Dysfunktion

 • E31
 • Polyglanduläre Dysfunktion
  • E31.0
  Autoimmune polyglanduläre Insuffizienz
  • E31.1
  Polyglanduläre Überfunktion
  • E31.8
  Sonstige polyglanduläre Dysfunktion
  • E31.9
  Polyglanduläre Dysfunktion, nicht näher bezeichnet